هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندتأثیر تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی

تأثیر تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی


شغل و اشتغال به عنوان مهم ترین عامل برای بقای انسان، از زمان باستان تا کنون مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این مسئله نه تنها یک منبع بقای اقتصادی، بلکه بخش یکپارچه ای از هویت اجتماعی است. اشتغال نقش مهمی در زندگی شخصی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند که این امر، به عنوان یک شاخص موفقیت و جزئی از برنامه های دولت برای هر فرد در نظر گرفته می شود. در جهان هزاره ی سوم که در آن نرخ بیکاری بسیار بالا رفته، و افراد را مستعد بیماری ساخته است. زسیدگی به این مسئله به جدی ترین چالش برای دولت ها تبدیل شده است.

در نتیجه، آنها سعی می کنند استراتژی های مختلفی برای کاهش نرخ بیکاری داشته باشند. به همین دلیل است که، "کارآفرینی" امر شایسته و مناسبی تلقی شده و دولت ، از طریق فعالیت های متنوع، هزینه هایی برای آن صرف کرده است.

اکنون دیدگاه گسترده ای وجود دارد که، اقتصاد جهانی وارد مرحله بسیار پیچیده ای شده، که در آن افراد با اقتصاد ملی به طور جدایی ناپذیری، مرتبط شده اند. در این اقتصاد جهانی جدید، منابع و بازارها بیشتر تمایل به پیگیری روش قبل را داشته و خواستارند که همانند گذشته عمل نمایند. با به وجود آمدن تغییرات در کسب و کار امروزی، فناوری اطلاعات نقش حیاتی در بقاء اشتغال ایفا می کند. به گونه ای که، اطلاعات به یکی از دارایی های اصلی هر فردی تبدیل شده است. در عصر  حاضر، استفاده ی مؤثر از اطلاعات در تعیین موفقیت یک سازمان خاص مسئله ای بسیار مهم می باشد. خوشبختانه، ظهور فناوری اطلاعات به عنوان اختراع منحصر به فرد، به شدت جنبه های مختلفی از تلاش انسانها را در بر گرفته است.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات در کارآفرینی است. موضوعات مطرح در این زمینه به شرح زیر می باشد:

  1. آیا فناوری اطلاعات تأثیر قابل توجهی در تسهیل دسترسی به شغل دارد؟
  2. آیا فناوری اطلاعات بر سهولت ایجاد فرصت کاری و یا تأمین محل کار، تأثیر چندانی دارد؟

جهان به سرعت در حال پیشرفت در عرصه ی اطلاعات است. معاملات و اطلاعات ممکن است از طریق داده هایی بسته بندی شده انجام شوند. نکته ی قابل توجه این است که، علم دیجیتال و اطلاعات، همانطور که می تواند به پیشرفت جهان حاضر کمک کند، به همان اندازه برای سازمانی که به آن وابسته بوده و به صورت بیش از حد مورد نیاز، از آن استفاده می کند، می تواند خطرناک باشد.

 به طور کلی، فناوری اطلاعات توسط متخصصین مختلف تعریف شده است. طبق گفته ی Odunfunwa B، تکنولوژی اطلاعات ابزاری در ارتباط با، همگرایی ارتباطات و کامپیوتر می باشد. گلدبرگ در این باره می گوید:

"فناوری اطلاعات، مجموعه ای از ماشین آلات بوده، که می تواند طبق دستورالعملهایی به طور مداوم اجرا شوند." دنباله ای از دستورالعمل های برنامه ریزی شده، انعطاف پذیر و ساده ای که، می توانند بسته های اطلاعاتی را مورد پردازش قرار داده و بر اساس نتایج عمل نمایند. دبیرخانه ثروت توضیح می دهد که، عبارت "اطلاعات و فناوری" توصیف کننده ی طیف وسیعی از فناوری های جدید و برنامه های کاربردی، شامل: تمام جنبه های استفاده از کامپیوترها، دستگاه های میکرو الکترونیک، تکنولوژی ماهواره ای و ارتباطات می باشد.

طبق تعریف بالا، فناوری ارتباطات جنبه ای از فناوری اطلاعات می باشد. مطالعات مختلفی مربوط به تأثیر فناوری اطلاعات وجود دارد. برای مثال، بیلی اظهار داشته که، رایانه ها و سایر تکنولوژی ها در تمامی زمینه های کسب و کار، صنعت، بانکداری، آموزش و پرورش و دولت تأثیر بسزایی دارد. همچنین دریافته اند که، فناوری اطلاعات نقش مهمی در ایجاد یک شرکت موفق در شرایط ناامن و آشفتگی اقتصادی، ایفا می کند.

نقش فناوری اطلاعات در زمینه ی کارآفرینی، در بسیاری از نقاط جهان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که، سیستم های IT علاوه بر محصولات، خدمات شرکت و بازار، هزینه ی محصولات را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، موفقیت شرکت های نوآورانه به طور واضحی، به اجرا و استفاده ی خلاقانه از فناوری اطلاعات بستگی دارد.

همچنین کامپیوتر تأثیر زیادی در تصمیم گیری های مردم، با توجه به وضعیت زندگی آنها دارد. ارتباطات دیجیتالی دیگر محدود به فعالیت های تجاری نیست بلکه،  شامل اطلاعات ساده ای است که، خانواده ها می توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند.

به همین ترتیب شرکت ها و کسب وکارهای امروزی می بایست، به سرعت خود را با شرایط جدید همسو کرده، و گام هایی به سوی پیشرفت بردارند.

با توجه به امکانات حاضر، بسیاری از اطلاعات و دستآوردها می توانند بدون توجه به محدودیت زمانی و مکانی منتشر شده، و در اختیار همگان قرار گیرند. بنابراین کارآفرینان می توانند از این شرایط برای عرضه ی محصولات و خدمات خود استفاده کرده، و کسب و کار خود را گسترده تر سازند.

به طور کلی و طبق نتیجه های ارائه شده، بیش از 95درصد از مدیران شرکت معتقدند که، فناوری اطلاعات اثر شگرفی در تسهیل دسترسی افراد به موقعیت های شغلی مختلف دارد. جویندگان کار و کسانی که می خواهند تازه وارد بازار کار شوند نیز، با تحقیقات ساده ای می توانند موقعیت های مختلف را بررسی کرده و متناسب با توانایی های خود اقدام نمایند.

همچنین حدود 90 درصد از مدیران شرکتها معتقدند که، فناوری اطلاعات اثر زیادی در ارائه ی اطلاعات و فرصت های متنوع برای سهولت دسترسی به محل کار دارند.

 به همین ترتیب حدود 78درصد از مدیران شرکتها بر این باورند که،  IT نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد. با استفاده از محل کار مجازی و زمینه های بازاریابی، و با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری، می توان وارد بازار کار شده و به طور مداوم به کسب درآمد پرداخت.  

امیدواریم که شرکتهای دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از این امکانات، فعالیت هایی جهت افزایش کارآیی و عملکرد اشتغال انجام داده، و به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات کمک نمایند.