هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندنقش ICT بر کار آفريني

نقش ICT بر کار آفريني


اطلاعات معني دار داراي يک موضوع وآگاهي يا دستوري درباره چيزي يا کسي است. اما کنت ارو معتقد است که معناي اطلاعات به طور مختصر و کوتاه عبارت است از کاهش در عدم قطعيت (ارو1979 ). اطلاعات کاربر را قادر مي سازد تا در مورد چيزي شناخت پيدا کند و از آن دانايي براي برقراري ارتباط و يادگيري و فکر کردن و تصميم گيري و نوآوري در موقع نياز استفاده نمايد. اطلاعات مواد اوليه براي دانايي است درست مانند چوب که ماده اوليه اي براي ميز است. دانايي يک شکل از سرمايه است و فن اوري يک کاربرد از دانايي براي کار است (ماسودا 1990 ). افزايش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانايي موجود مي شود که به دنبال آن موجب ترقي و انتقال ساختار قديمي توسط دانايي جديد بهبود مي يابد.

افزايش

کار آفرين

 

دانايي

جديد

 

افزايش

اطلاعات

 

دانايي

قديمي

 


 

کار آفرینی در صنعت ICT

 

کار آفرینی ICT  در کشورهای در حال توسعه و کاهش فقر چگونگی تأثیر واحد خدمات بر توسعه ICT کامپیوتر در مراحل اولیه ظهور تنها به عنوان ابزار کار برای ریاضی دانان و دانشمندان به به شمار می رفت. اما چارلز باباژ و دیگران اگر می فهمیدند که امروزه کامپیوتر در حال تبدیل شدن به ابزاری اساسی در هر صنعت می باشد، بسیار متعجب می شدند. این حقیقت که بدانیم نیاز به کار کردن بیشتر و عملکرد و پر بازده تر چیزی است که ما را به این مرحله توسعه در ICT می رساند، حقیقت مهمی است. نیاز برای ارائه عکس یا مدل گرافیکی سیستم ما نیز بر سخت افزارهای امروزه نیز تأثیر گذاشت. برای مثال 64Bytes Slot طراحی شده توسط شرکت IBM  قبل از معرفی ویندوز قادر به تقویت نرم افزار نبود. معرفی کارت گرافیک که قابل ارتقاء به سطحی بوده است که امروزه به صورت روزافزون و به منظور دستیابی به یک گرافیک 3D نیازمند آن هستیم و همچنین معرفی کارت تلویزیون و دیگر ابتکار مسائلی هستند که ما را به سمت آینده رهنمود می کند، در صنعت نرم افزار، مصرف کننده نهایی به خصوص تقاضای کاربر مشترک برای امنیت بیشتر یکی از مهمترین فاکتورهایی است که ما را به سمت ویندوز XP و دیگر سیستم عامل های امنیتی پیشرفته رهنمون ساخته است. نسخه های مختلف نرم افزار به دلیل تقاضای روزافزون کاربران و وجود رقابت های روزافزون برای ارائه نرم افزارهای مخصوص کاربران، تولید می شوند. این افزایش ها اغلب با یک تقاضای مربوطه برای لوازم و سخت افزارهای بهتر و هماهنگ تر با این نرم افزارها بوجود می آید، علاوه بر آن صنعت سخت افزار باری ساخت لوازمی که می تواند به بازدهی نرم افزارها کمک کند، تحت فشار می گذارد.

باید اذعان کنیم که از آنجایی که نیاز برای توانایی ارتقا یافته نرم افزار اغلب بر اساس تقاضای کاربران نهایی بوده است، صنعت نرم افزار برای توسعه و ارتقای نرم افزاری که این تقاضاها را پوشش دهد، تحت فشار قرار گرفته است و از آنجایی که آن ها برای پوشش دادن این تقاضا با تولید نرم افزارهای پیشرفته تر تلاش می کنند به طبع آن صنعت سخت افزار نیز برای فراهم آوردن سیستم یا سخت افزارهای هماهنگ با این نرم افزارها توسعه یافته است.

نقش کار آفرین در صنعت ICT

 

هدف از این مقاله، تعریف کار آفرین، نه تنها به عنوان یک مالک بلکه به عنوان کسی که می تواند در یک روش بهینه، نیروی کاری بیکار را جذب کرده و بازدهی بالا و خدماتی با کیفیت را در یک بازار رقابتی که باید از آن سود ببرد، ارائه دهد. نیروی اصلی محرک برای هر اقتصاد یا تجارت در کشورهای در حال توسعه باید خدماتی باشد که بر اساس تقاضاهای روز افزون کاربران نهایی برای خدمات کارخانه ارائه می شود و همچنین ایجاد یک رقابت سالم در بین کارآفرینان می باشد.

ریشه سقوط اقتصاد جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه را می توان در سه دلیل اصلی دانست که این سه دلیل هر سه به نقش دولت در اقتصاد مربوط می شود. دولت در بیشتر کشورهای در حال توسعه عمده ترین کارفرما به شمار می رود. در برخی کشورها، دولت در حدود 75-60 درصد از نیروی کاری را جذب می کند که در طولانی مدت بازدهی پایین در اقتصاد و همچنین رقابتی نا سالم و عدم وجود امکان نظارت کامل را که در اقتصاد کارآفرینی یافت می شود را بوجد می آورد. در این نوع اقتصادها، دولت باید کارآفرینان را برای جذب قسمتی از نیروی کار تشویق کند که در نتیجه آن در طولانی مدت جامعه ای تولیدی تر و با بازده بیشتر خواهیم داشت. مثال مناسبی برای این مسئله که به این امر دستیابی پیدا کرده است. کشور کره می باشد که امروزه به یکی از بزرگترین ملت های صنعتی جهان تبدیل شده است.

دومین عامل که باید بسیار بر آن تأکید کنیم آن است دولت منحصراً بر یک درآمد تکیه می کند و در نتیجه هنگامی که این منبع درآمد با شکست مواجه شود، اقتصاد کلی کشور سقوط می کند. یک مثال خوب در این زمینه تولید قهوه می باشد که امروزه تقریباً سقوط کرده است. نفت نیز حتی در کشورهایی که خودشان آن را تولید می کنند به طور روزافزون در حال گران شدن است و همچنین جهان در حال تغییر دادن منبع انرژی اش می باشد.

از سوی دیگر کارآفرینان مجاز به توسعه می باشند. چنین اقتصادی باید با روندی در حال رشد پیش رفته و به اقتصادی که آینده را تضمین می کند، تبدیل شود.

سومین عامل که مایلم آن را ذکر کنم، نقش صنایع یا ساختارهای مشترک است که برای  Stamp Out صنایع کوچک تأسیس شده اند. صنعت مخابرات هند که در این مقاله به عنوان نمونۀ مالی از اقتصاد مشخص شده است صنعتی است که در آن کارآفرینان کوچک در کارخانجات مشترک و بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و خدماتی را برای این صنایع و در بسیاری از ابعاد ارائه می دهند. و به دلیل این موقعیت، صنعت نرم افزار ICT قادر به استخدام بیش از 2/1 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. این ارقام از تعداد افراد استخدام شده در داخل و خارج از هند بدست آمده اند.

در حال حاضر، جوامع بین المللی مثل سازمان ملل و اتحادیه اروپا در حال تمرکز بر یک یا چند روش برای توسعه کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی که نه تنها به پایان یافتن فتر کمک می کند، می باشد بلکه آنان دریافته اند کارآفرینان می توانند نقش کلیدی را در اختصار یک ملت ایفا کنند.

علاوه بر آن، ارگان های بین المللی اکنون بر نقش ICT در چنین اقتصادهایی به عنوان بخش وسیعی از اقتصاد تأکید می کنند. اکنون می خواهم براین نکته تأکید کنم که در مرحله کاهش فقر، کارآفرین نقش حیاتی بازی می کند. برای اقتصاد آینده جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه، افزایش کارآفرینی، سطح بیکاری را کاهش داده و به طبع آن فقر کم می شود.

برای هر شخصی که در کشور در حال توسعه استخدام می شود، حداقل 2 تا 3 نفر از اعضای خانواده تحت تأثیر قرار گرفته و سطح رفاهی زندگی آن ها بهبود می یابد چرا که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، سیستم خانواده مشترک هنوز وجود دارد، این سیستم هرچند در مقایسه با زمان های قدیم که همه اعضای خانواده با یکدیگر زندگی می کردند، متفاوت می باشد.

افراد هنوز مجبورند که با اعضای خانواده شان زندگی کنند اگرچه این خانواده بسیار کم عضو باشد. کار آفرینی یک ابزار قوی برای خلق شغل در کشورهای در حال توسعه می باشد بنابراین باید توسط دولت و سازمان ها و NGO ها مورد توجه و تشویق قرار گیرد.

 

محدوده کار آفرینی ICT

 

در این قسمت محدوده هایی که یک کارآفرین می تواند در آن سرمایه گذاری کند و همچنین عوامل ممکن را که ممکن است به رشد در چنین محدوده هایی کمک کند بررسی می کنیم. در اینجا همچنین میزان توسعه ای را که ممکن است در آینده ای نه چندان دور اتفاق بیفتد، بررسی می کنیم.

 

  1. A) مراکز تجاری

 

یکی از اولین شغل ها در مقوله ICT که توسط کارآفرینانی که در نسل کنونی کامپیوتر ها ارائه شد، مراکز تجاری می باشد که در آن ها ابزاری ICT از قبیل دستگاه های فتوکپی، دستگاه های تایپ، تلفن و دیگر ابزارها در معرض فروش گذاشته شده اند. (چرا که این ابزار در پردازش و تبادل اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند) . این مراکز خدماتی را در مقوله های تبادل اطلاعات و خدماتی که توسط کارآفرینانی که آن ها ارائه می دهند و مردم بدان نیازمند، ارائه می دهد.

این مراکز معمولاً توسط 2 یا 3 نفر اداره می شوند. به هنگام پیشرفت تکنولوژی، مراکز تجاری به تدریج دستگاه هایشان را از دستگاه های تایپ دستی به دستگاه های تایپ الکتریکی و سپس یه کامپیوتر ها و دیگر ابزار مردن در پردازش و تبادل اطلاعات تغییر دادند. همچنین نوع خدمات ارائه شده توسط اینگونه مراکز تجاری به خدمات جالبتری که مورد نیاز مشتریان بود، تغییر یافت.

مراکز گرافیکی

مقوله دیگر ICT که در کشوری مثل نیجریه، تعداد زیادی از مردم را جذب کرده است، استفاده از ابزارهای ICT مثل کامپیوترها، اسکنرها و دیگر ابزار برای طراحی و گرافیک می باشد که این ابزار حتی به کشورهای دیگر به ویژه آفریقا صادر می شدند.

بسیاری از افراد جوان از نرم افزارهای گرافیکی مثل Photo Paint, Photo Shop, Corel Draw و دیگر ابزارهای گرافیک استفاده می کند و با این ابزار آن ها قادر به ارائه خدمات برای صنایع مختلف از قبیل چاپ مطبوعات و حتی ساختن انیمیشن برای ایستگاه های تلویزیونی و بسیاری از موارد دیگر که در خارج و داخل کشور مورد استفاده قرار ی گیرد، می باشند. این مراکز گرافیکی شاخه ای از مراکز تجاری سنتی بوده و اکنون به خدمات مرکز افزوده شده است. برای مثال شرکتی که درآمد بسیار زیادی از این بخش کارآفرینی کسب کرده است یک شرکت طراحی مشهور با مسئولیت محدود می باشد که بیش از 20 گرافیست نخبه و ممتاز در آن جا مشغول به کار هستند این شرکت قادر به پیشرفت و توسعه و حرکت به سمت شغل های مربوطه می باشد. این شرکت ابتدا توسط یک مرد جوان که هنوز در دبیرستان تحصیل می کرد و سپس جوانی که در ابتدا در یک مرکز سنتی تجاری مشغول به تایپ بوده شروع به کار کرد. در حال حاضر این شرکت دارای بیش از 40 کامپیوتر با ظرفیت فوق العاده می باشد که می تواند به مشتریان در تمامی محدوده ها از افراد عادی گرفته تا دولت و دیگر سازمان ها خدمات ارائه دهد. در زیر آماری از توسعه مراکز گرافیکی در محدوده 10 ، یعنی Wose Abuja پایتخت نیجریه آمده است.

 

 

محدوده

 

1998-1996

تعداد افراد استخدام شده

2001-1999

 

تعداد افراد استخدام شده

 

 

مرکزفرهنگی منطقه10

 

هیچ مرکزی تأسیس نشده است

 

هیچ فردی استخدام نشده است

 

36

84

مرکزخرید منطقه 10

4

8

180

420

 

این ارقام پیشرفت سریع در تعداد مراکز گرافیکی دیگر مراکز کامپیوتری مربوطه را در طی این سال ها نشان می دهد. بعد از گذشت چند سال، این ارقام افزایش تصاعدی داشتند که این اکر نشان دهنده این است که ICT نقش مهمی رادر استخدام نیروی کار و کاهش فقر جامعه بازی می کند.

برای مثال در اتیوپی بیشتر افراد با توجه به اینکه نیاز به تبادل اطلاعات و تبلیغات روز به روز در حال افزایش است، افراد بسیار به سمت گرافیست جذب شده اند.

 

 

استودیوهای موسیقی :

با توجه به اینکه اکنون کارآفرینان در حال سرمایه گذاری زمان و پول برای ارائه خدمات به موسیقی دانان و ایستگاه های نقش ابزار ICT در موسیقی و صنایع سرگرمی خیلی قابل تأکید نیست. تبلیغات و ایستاه های موسیقی در هر جا موجود بوده و خدمات رقابتی با کیفیت توسط کارآفرینان ارائه می شود. موسیقی در سطح جهانی اکنون در کشور اتیوپی تنظیم و تولید می شوند. همچنین تبلیغات تلویزیونی و تیزرها اکنون از طریق ابزار ICT ساخته میشود. این ابزار محدوده هایی هستند که یک کارآفرین می تواند به راحتی بر روی آن ها سرمایه گذاری کند.

 

مراکز اینترنت

 

مراکز اینترنتی تنها یکی از معدود روش هایی است که کامپیوتر ها و ابزار ICT می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. این مراکز خدمات اینترنتی را برای کاربران با کمترین هزینه ارائه می کند. افزایش در تعداد مراکز اینترنت بسیار رایج می باشد برای مثال در Bahir Dar ، پایتخت Amhara در اتیوپی، در سال 2002 تنها 3 مرکز اینترنت وجود داشت که خدمات اینترنت را با هزینه های بسیار بالا به مردم ارائه می دادند. اما در اواخر سال 2004 بیش از 80 مرکز اینترنت با اشکال مختلف در همان شهر تأسیس شد که خدمات با کیفیتی را با هزینه های بسیار پایین تر در مقایسه با دو سال قبل ارائه می داد. جدا از خدمات ارائه شده، صدها نفر در سال 2004 در بخت آزمایی ویزا که در اداره داخلی آمریکا انجام شد، افراد را از طریق اینترنت پر می کردند بنابراین بسیاری از مراکز اینترنتی در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات اینترنتی شان را افزایش داده و روش هایی را برای نگه داشتن مشتریانشان از طریق ایجاد انگیزه پیدا کردند. همچنین کارآفرینان تعداد مراکز اینترنت را افزایش داده و رقابت سالمی را در بین این مراکز ایجاد کردند.

تعداد مراکز کامپیوتری به طور روزافزون در حال افزایش است و خدمات ارائه شده توسط این مراکز در آینده ای نزدیک دچار تغییر و تحول اساسی خواهد شد. علاوه بر آن بسیاری از مراکز اینترنت ارائه طرح های گرافیکی و اجرای آن ها را آغاز کرده اند.

مراکز تعلیم کامپیوتر :

مراکز تعلیم کامپیوتر نقش حیاتی و مهمی را در ایجاد شغل و تعلیم دانش های پایه به کابران ایفا کرده و می کنند. برای مثال قبلا در Bahir Dar ، تنها 3 مرکز کامپیوتری در سال 2002 تأسیس شده بود اما در حال حاضر تعداد مراکز کامپیوتری به طور تصاعدی افزایش یافته و برخی از این مراکز 30 تا 40 دانش آموز در هر کلاس دارند و در هر روز 3 جلسه کلاس برگزار می کنند که این برنامه 3ماهه می باشد. در آدیس آبابا تعداد مراکز تعلیم  کامپیوتر دیگر قابل شمارش نیست. سرمایه گذاران در مراکز تعلیم کامپیوتر کارآفرینانی هستند که از طریق این مراکز هزاران فرد را از لفراد نظافت چی گرفته تا کارمندان منشی و معلمان استخدام کرده است. پیشرفت دانش پایه کاربران یا واحد خدمات آنقدر مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر بیشتر افراد حتی آن هاییکه جز بهترین مدرسان در اتیوپی به شمار می روند (همچنین در کشورهای در حال توسعه آفریقا) نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارند. برای مثال در یکی از مراکز تعلیم کامپیوتر در آدیس آبابا، یکی از مدرسان کتابی درباره برنامه نویسی C++ نوشت. همچنین بسیاری از افراد از طریق این مراکز با ابزاری به نام دانش کامپیوتر که برای استخدام شدن در هر سازمانی بدان نیازمند، مجهز می شوند. مراکز تعلیم کامپیوتر در حال افزایش هستند اما استاندارد و کیفیت مفاد درسی که در این مراکز ارائه می شود عامل مهمی برای تشخیص اینکه کدام مرکز سرانجام پایدار است، به شمار می رود. علاوه بر آن جامعه اتیوپی مثل بیشتر کشورهای در حال توسعه مثل نیجریه، کنی، آفریقای جنوبی و غیره در حال تبدیل شدن به جامعه اطلاعاتی هستند که از آخرین آمار توسعه در ICT آگاه هستند. باید دربارۀ مفاد درسی دبیرستان در کلاس 11 و 12 که توسط وزرات آموزش و پرورش مشخص شده است نیز صحبت کنیم.

هنگامیکه گفتم که اقتصاد کارآفرینی در آینده یک اقتصاد تأثیرگذار با مراکز خدمات دانش پایه ای می باشد، انتظار می رود که با کمک دولت و NGO ، کشورهای در حال توسعه به سطحی برسند که بتوانند این گونه مراکز ارائه خدمات پایه ای را به خارج از کشور صادر کنند و خدمات مختلفی رابرای صنایع در سراسر جهان اختصاصی شده و دارای مهارت تخصصی گردند.

 

مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني

 

امروزه روشن شده است كه اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند. اين دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود مي‌آورند. فردي كه از بازراهاي مختلف و قيمت اجناس در آن بازراها اطلاع داشته باشد يا از گذشته و آينده بازار باخبر باشد، تصميمات بهتري را براي رسيدن به سود بيشتر مي تواند بگيرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتي، جنبه ديگري دارد كه به دانش منتهي مي‌شود و در مكانيزم تصميم‌گيري و انجام بهتر آن اثر مي‌گذارد. ارتباطات نيز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌اي متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد مي‌كند.
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز هر فعاليت كارآفريني هستند. كارآفريني در انزوا و بدون حمايت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امكان‌پذير نيست. كارآفريني مستلزم كشف يك نياز اجتماعي است. و كشف نيازهاي اجتماعي به شناخت اجتماع، نيازهاي آن و بافت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن وابسته مي‌باشد. در شناسايي نياز هر فعاليت كارآفرينانه، ايده‌پرداز يا تئوريسين مي‌بايست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هايي براي رفع‌آن نياز، در نقاط ديگري از دنيا ارائه شده است. بنابراين اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعاليت كارآفريني است.

فناوري اطلاعات و در رأس آن اينترنت شرايط تازه‎اي را پديد آورده است كه در آن توليدكنندگان، تامين‎كنندگان، فروشندگان و مشتريان، و تقريباً همه عوامل دست‎اندركار يك چرخه اقتصادي قادرند در يك فضاي مجازي مشترك با يكديگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اينترنت تئوري‎ها و نظريات جديدي را به ميان آورده است كه يكي از آنها اشتغال پيوسته است.

در اين نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رايانه اي انجام مي دهد و حاصل کار را (که مي تواند محصولي مانند يک نرم افزار يا خدمتي نظير کاوش باشد) از طريق اينترنت در اختيار کارفرما يا مشتريان قرار مي دهد. جالب تر آنکه دريافت دستمزد يا پرداخت مبالغ نيز با استفاده از اينترنت و از طريق مجاري اعتباري اينترنتي نظير حسابهاي اينترنتي و کارتهاي اعتباري صورت مي گيرد. مجموعه اين فعاليت ها و تعاملات در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونيک ناميده مي شود، قابل بررسي است.

در حقيقت تجارت الكترونيكي يكي از نمودها و كاربردهاي ويژه فناوري اطلاعات است و هم اكنون حجم وسيعي از تعاملات بازرگاني در كشورهاي پيشرفته به شيوه الكترونيكي صورت مي‎پذيرد. بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده، تجارت الكترونيكي آمريكا طي سال 2002 بالغ بر 6/1 هزار ميليارد دلار بوده است كه پيش بيني مي‎شود در سال 2006  به 1/7 هزار ميليارد دلار برسد. تجارت الكترونيكي مالزي در سال 2002، 7/13 ميليارد دلار بود كه پيش بيني مي شود در سال 2006 به بيش از 158 ميليارد دلار خواهد رسيد. بديهي است كه رسيدن به چنين حجم‎هاي دلاري در تجارت الكترونيكي بر اساس برنامه‎ريزي‎ و استفاده از فرصتهاي تجاري امكانپذير خواهد بود. شركت‌هايي مانند Yahoo، eBay،Amazon  و ديگران در مدت كوتاهي توانسته‌اند ارزش بسياري را كسب نمايند. آمارها نشان مي‌دهد كه در طي 5 سال آخر قرن گذشته ارزش برخي از اين شركت‌ها بيش از 200 برابر شده است. كارآفريني در اينترنت به اين موارد خلاصه نمي‌شود و موارد بسياري خصوصاً در زمينه نرم‌افزارهاي مبتني بر شبكه و همچنين محتويات شبكه وجود دارد. كارآفرينی در شيوه‌هاي جذب مشتريان اينترنتي، بازاريابي اينترنتي، همكاري‌ها و شبكه‌هاي مجازی، واقعيت مجازي، آموزش و كار از راه دور و … همه و همه گستردگي كارآفرينی در عصر اطلاعات را نشان مي‌دهند. اينترنت شبكه‌اي مجازي است كه تا حد زيادي مستقل از محل مي باشد. اين شبكه بازاري بدون مرز است كه مي‌توان به راحتي در آن تجارت نمود. براي اين منظور مي‌بايست افراد كارآفرين با ايده‌هايي نو، شركت‌هايي اينترنتي را تاسيس كنند و پس از مدتي كه ارزش فوق‌العاده‌اي يافتند آنها را بفروشند.

گسترش روز افزون اينترنت در عرصه هاي گوناگون خدمات که بر مبناي پيدايش نيازهاي جديد صورت مي گيرد، سبب شده است تا هر روز افراد بيشتري جذب اين بازار کار مجازي شوند و شانس خود را در يافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات، سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي در همه کشورها بر آن  شده اند تا معرفي محصولات و خدمات خود را در بستر اينترنت انجام دهند، از اين رو اولين نيازي که فرا روي آنها قرار مي گيرد؛ مراجعه به افرادي است که از دانش و مهارت كافي براي انجام چنين فعاليت هايي برخوردار باشند. طبيعي است که امروز نمي‎توان مؤسسه‎اي را عاري از متخصصان فناوري اطلاعات يافت. ورود رايانه و فناوري‎هاي مرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روز افزون تعاملات اينترنتي سبب شده است که بازاري دائمي براي متخصصان فناوري اطلاعات به وجود آيد. بنا براين فناوري اطلاعات به عنوان يک پديده به نوبه خود سبب کارآفريني در حوزه هاي مختلف گرديده است.

ويژگي هاي مؤثر فناوري اطلاعات در كارآفريني

فناوري اطلاعات با برخورداري از ويژگي ها و قابليت هاي مختلف توانسته است انعطاف پذيري شايان توجهي را در زمينه كارآفريني از خود نشان دهد. همين ويژگي ها سبب افزايش كارايي اين فناوري در امر كارآفريني و ايجاد اشتغال شده اند. در يك نگاه كلي مي توان به برخي از اين ويژگي ها اشاره نمود:

افزايش سرعت

محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن، زمان انجام كار را كاهش و در نتيجه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد. فناوري اطلاعات امكان جستجو و دستيابي سريع به اطلاعات را نيز فراهم مي‌كند.

افزايش دقت

در مشاغل مبتني بر انسان دقت انجام كار متغير است؛ درحاليكه فناوري اطلاعات دقتي بالا و ثابت را تامين و تضمين مي‌كند. در انواع فعاليت‌هاي پردازشي و محاسباتي دقت كامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

كاهش اندازه فيزيكي مخازن اطلاعات

با توسعه فناوري اطلاعات و بكارگيري آن ديگر لزومي به حمل و نگهداري حجم زيادي از كتاب‌هاي مرجع تخصصي وجود ندارد. به راحتي مي‌توان در هر ديسك فشرده اطلاعات چندين كتاب را ذخيره نموده و يا آنكه منابع مورد نياز را از طريق شبكه‎هاي رايانه‎اي دريافت نمود.

 

رفع برخي از فسادهاي اداري

استفاده از فناوري اطلاعات شفافيت در انجام كارها را افزايش مي‌دهد و بسياري از واسطه‌ها را حذف مي‌كند. اين دو مزيت كليدي منجر به رفع برخي از فسادهاي اداري خصوصاً در سطوح پايين مي‌شوند.


ايجاد امكان كار تمام وقت

به كمك فناوري اطلاعات بسياري از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غيره از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري و به صورت خودكار انجام مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان به صورت بيست و چهار ساعته از آن بهره گرفت.

ايجاد امكان همكاري از راه دور

مخابرات، تلفن، تله كنفرانس، ويدئو كنفرانس و همچنين سيستم‌هاي همكاري، EDI20]] و غيره نمونه‌هايي از كاربردهاي فناوري اطلاعات در اين زمينه هستند.

كاهش هزينه‌هاي سيستم يا سازمان

با توجه به موارد فوق به خصوص افزايش سرعت كه باعث انجام تعداد كار بيشتر مي‌شود و انجام كار  تمام‌وقت، بهره‌وري سيستم افزايش مي‌يابد و در نتيجه باعث كاهش مقدار زيادي از هزينه‌ها مي‌گردد.
 وضعيت فعلي و آينده در بازار کار فناوري اطلاعات
گزارشي که اخيراً توسط مجمع فناوري اطلاعات آمريکا  براي سال 2003 تهيه و ارائه شد، روشن ساخت در آينده تقاضا براي نيروي کار فناوري اطلاعات (IT) در کشورهاي در حال رشد رو به فزوني خواهد گذاشت و در کشورهاي پيشرفته کاهش خواهد يافت. همچنين در گزارش مذکور آمده است که تفاوتهاي چشمگيري ميان روشهاي شرکت هاي IT و غير IT در رسيدگي به نيازهاي نيروي کار وجود دارد، از جمله تمايل به صادر نمودن متخصصان معيني از مشاغل IT به كشورهاي خارجي.در حال حاضر از هر 10 نفر کارمند IT، 9 نفر در بانکها، شرکت هاي بيمه، کارخانه هاي توليدي و ديگر سازمانهاي غير IT کار مي کنند. بررسي جديدي که توسط مجمع فوق الذكر به عمل آمده است، نشان مي دهد که نه تنها اکثريت کارکنان IT در خارج از صنعت IT فعاليت دارند، بلکه ديدگاه و اميدهايي که از دو گروه کارکنان IT و غير IT وجود دارد، کاملًا متفاوت است. در سالهاي گذشته مشاغل IT با يک ضريب رشد دو رقمي به عنوان راهي براي پيشرفت مطرح بودند، حداقل براي کساني که به دنبال سريع ترين روش استخدام بودند. اکنون نسبت به سالهاي قبل چيزهاي زيادي تغيير کرده است، حتي اقتصاد هم روند بهبود خود را خيلي آرام و به تدريج طي مي کند.

امکان استخدام خارج از صنعت IT مطمئن تر به نظر مي رسد و به آشفتگي کمتري دچار مي شود. شرکتهاي غير IT استعداد بيشتري در استخدام نيروي کار مطابق برنامه هاي خود دارند و مشاغل را به ندرت به خارج از کشور منتقل مي کنند، ضمن آنکه روند افزايش حقوق در آنها طبيعي تر است و پرداخت ما به التفاوت يا مساعده به پرسنلشان را قطع نمي کنند.

واقعيت در آمريکا اين است که شرکت هاي IT 41219 نفر از کارمندان خود را بين فصل اول سال 2002 و فصل اول سال 2003 اخراج کردند که اين رقم در مورد شرکتهاي غير IT بالغ بر 438924  بود. استخدام در شرکتهاي IT طي يک دوره 12 ماهه همچنان ناچيز بود. اين داده ها به معناي آن هستند که نيروي کار IT در كشورهاي پيشرفته و صنعتي در حال ثبات و استقرار است.بازار نرم مشاغل IT نشان دهنده اين حقيقت بوده است که از هر چهار شرکت سه شرکت مي گويند طي دوازده ماه گذشته تغييري در پرداخت حقوق کارکنان IT خود نداشته اند. 76 درصد از شرکت هاي غير IT و 49 درصد از شرکت هاي IT که اين تغيير را داده اند، مي گويند طي سال گذشته پرداخت ها را افزايش داده اند. فقط 8 درصد از شرکت ها که دست به کار شده اند، مي گويند که طي 12 ماه گذشته پرداختهايشان همچنان در سطح پاييني قرار داشته است. شرکت هاي IT بيش از 20  برابر بيشتر از اين رقم نسبت به شرکت هاي غير IT سهم داشته اند. 17 درصد از شرکتها مي گويند که براي تغيير در پرداخت ها برنامه ريزي کرده اند و اين کار را در ارتباط با کارکنان IT طي 12 ماه آينده انجام خواهند داد.  65 درصد از شرکتهاي IT مي گويند دستمزدها را افزايش خواهند داد، در حاليکه 11 درصد مي گويند حقوقها را کاهش خواهند داد.

 

نتيجه گيري


ملاحظه شد كه فناوري اطلاعات تحولات زيادي در كليه فعاليت‌هاي اجتماعي ازجمله كارآفريني بوجود آورده و به عنوان مهمترين ابزار كارآفريني مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنين كارآفريني در فناوري اطلاعات پهنه وسيعي براي فعاليت دارد. كارآفريني لازمه توسعه فناوري و توسعه فناوري بستر كارآفريني است. بنابراين با يك تعامل دو سويه ميان اين دو مواجه هستيم و بر اساس اهميت نقش بسترساز كارآفريني، وظيفه نهاد هاي مسئول مدني و اجتماعي مشخص مي‌شود. دولتها بايد بستر كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات كه همان شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي مي‌باشد را توسعه دهند و تقويت كنند و امكان دسترسي آسان همگان به اين شبكه‌ها را فراهم نمايند. ضمن اينكه فرهنگ استفاده از شبكه‌ها را ايجاد كرده و گسترش دهند و قوانين و مقررات لازم را تدوين و اجرا نمايند.

از سوي ديگر در بخشهاي خصوصي شرکت هاي IT در حال افزايش کارکنان پشتيباني فني هستند و اين نشان دهنده آن است که همواره در ارتباط با محصولات يا برنامه هاي جديد نيازمند نيروهاي انساني تازه نفس هستند. اين گونه فعاليتها علاوه بر آنكه سبب رشد سرمايه IT مي شوند، جذب منابع انساني را نيز در پي دارند. بنابراين به نظر مي رسد اين شرکت ها بتوانند فراتر از اهداف استخدامي خود بروند و سهم بيشتري در كارآفريني داشته باشند. همچنين انتقال مشاغل IT به خارج مي تواند به عنوان يكي از قابليت هاي بالقوه بازار كار فناوري اطلاعات در نظر گرفته شود.