هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندانواع مدل های تعامل و مشارکت برای توسعه یک کسب و کار

انواع مدل های تعامل و مشارکت برای توسعه یک کسب و کار


 

 

 

انواع مدل های مشارکت

 • مشارکت مالی
 • مشارکت بازرگانی
 • مشارکت پژوهشی و فناوری
 • مشارکت تجهیزاتی
 • مشارکت پروژه ای
 • مشارکت داوطلبانه

 

چهار سوال اصلی برای تعامل و مشارکت

 • از سرمایه گذار چه می خواهیم؟
 • چه منافعی برای تیم ما حاصل می شود؟
 • چه منافعی برای سرمایه گذار به بار خواهد آمد؟
 • چگونه منفک شویم؟

 

گروه اول

مشارکت های مالی

 

مشارکت در سهام شرکت Equity

 • رفتار غالب سرمایه گذاران در کشورهای پیشرفته

1 - خرید بخشی از سهام شرکت

2 - انتقال سرمایه و تجربه

3 - سود حاصل از فعالیت + سود حاصل از افزایش قیمت

4 - عرضه به بازار سهام یا فروش به خود تیم

مثال:

تعامل شرکت سیمرغ با کیمیا شیمی

تعامل شرکت شناسا با راه سبز چهلستون

 

مشارکت در سهام شرکت Equity - ادامه

 • عرضه سهام در قالب صندوق پروژه
 • سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط
 • عرضه سهام در قالب صندوق های جسورانه

 

بدهی Debt

 • وام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، صکوک و سلف، دیون ثانوی و بدهی قابل

تبدیل

1 - تامین بخشی از نقدینگی شرکت

2 - انتقال سرمایه )و در مواردی تجربه(

3 - سود حاصل از فعالیت

4 - عرضه محصول یا اتمام دوره قرارداد

 • مثال
 • مشارکت در تامین سرمایه در گردش پلی اکریل

 

دورگه Hybrid

 • سهام ممتاز و Mezzanine دو نوع از مشارکت های مالی هستند که بدلیل

اینکه دارای هر دو ویژگی سهام و بدهی هستند ابزارهای مالی دورگه نامیده می

شوند و دارای سود تضمینی، اولویت در تصفیه و امکان تبدیل به سهام و دارایی

در صورت عدم توانایی در پرداخت بهره و اصل پول

 • مثال صندوق توسعه تکنولوژی

 

گروه دوم

مشارکت های بازرگانی

 

پیش خرید محصول

 • سرمایه گذاری در فروش و بازاریابی یک محصول نوظهور:

طی قرارداد مشخصی حجم معینی از محصول یا خدمت خریداری و در مقابل تضامین لازم از شرکت

گرفته می شود.

1 - همه یا بخشی از محصول تولیدی یا عرضه در یک بازار خاص را به سرمایه گذار پیشنهاد دهید.

2 - تامین نقدینگی و معرفی به بازار

3 - منافع حاصل از فروش که توسط بازرگان انجام میشود

4 - اتمام قرارداد

مثال: ورود یک محصول جدید و با پتانسیل مانند اسپری آبلیمو

 

عامل فروش

اعطای نمایندگی بدون سرمایه گذاری نقدی و انجام عملیات بازاریابی و دریافت درصدی از

فروش

1 - انحصار همه یا بخشی از بازار در مقابل اخذ ضماتهای لازم برای فعالیت مکفی

2 - کاهش هزینه های بازاریابی

3 - منافع بخشی از بازار

4 - انتهای قرارداد

نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری

 

مشارکت از طریق برند، شهرت و اعتبار

 • فرنچایزهای فروشگاه ها و رستوران ها که با واگذاری حق استفاده از برند خود، مبلغی را در ازا

بهره برداری از شهرت و اعتبار خود دریافت می کنند نمونه ای از این شیوه مشارکت هستند.

.

1 ایجاد شعبه با برند و اعتبار شرکت صاحب علامت تجاری

.

2 تامین نقدینگی و)یا( توسعه بازار و)یا( افزایش اعتبار علامت تجاری

.

3 فروش بدون دردسر و با استفاده از اعتباری که شرکت ما برای سرمایه گذار ایجاد میکند.

.

4 قراردادهای فرانچایز دارای زمان مشخص و شرایط لغو قرارداد هستند

 • مثال: آیس پک

 

گروه سوم

مشارکت پژوهشی و فناوری

 

مشارکت از طریق تکمیل دانش فنی

 • در این حالت سرمایه اصلی سرمایه گذار فناوری و دانش فنی است مانند بسیاری از دانشگاهها،

مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان. طرفین با مشارکت در تکمیل فناوری یک محصول به

تناسب میزان مشارکت، از منافع آن بهره مند می شوند.

.1 سرمایه گذار باید دانش و)یا( امکانات آزمایشگاهی و)یا( نیروی انسانی متخصص خود را درگیر

نماید.

.

2 کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و انتقال فناوری

.

3 استفاده از ظرفیتهای تجاری سازی و نفوذ بازار شما

.

4 اتمام در زمان منقضی شدن ثبت اختراع و یا شرایط دیگر

 • مثال: مشارکت مرکز تحقیقات پوست در تکمیل فناوری یک داروی گیاهی جلدی

 

قرارداد رویالتی-ادامه

 • رویالتی )حق امتیاز( مبلغی است که شخص گیرنده امتیاز در قراردادهای انتقال فناوری و یا

لیسانس در ازا اجازه استفاده از تکنولوژی دارای پروانه اختراع، پرداخت می کند.

 • انواع رویالتی :
 • حق امتیاز یکجا: در این نوع رویالتی شخص گیرنده امتیاز یکبار و در همان ابتدامبلغی) مثلا

یک میلیارد تومان ( رابه شخص دهنده امتیاز می دهد و دیگر مبلغی پرداخت نمی کند.

 

قرارداد رویالتی-ادامه

 • حق امتیاز جاری در این نوع رویالتی، گیرنده امتیاز به تناسب میزان تولید و یا فروش خود

درصدی را به دهنده امتیاز اختصاص می دهد.

 • دورگه: در این مدل شخص گیرنده، هم در ابتدا مبلغی را می پردازد و هم درصدی از میزان

فروش را به دهنده امتیاز پرداخت می کند.

 • نکته : طول دوره پرداخت رویالتی معمولا بین ٥ تا ٧ سال از )تاریخ شروع به تولید می باشد( و

بعد از آن گیرنده دیگرهیچ وجهی پرداخت نخواهد کرد.

 • فروش دانش فنی میتواند محدودیت منطقه ای داشته باشد.

 

اولین بهره بردار

در این حالت سرمایه گذار، ریسک کرده و به فن آفرین اجازه می دهد در واحد وی فناوری

خود را تست و استاندارد نماید.

1 - همکاری در توسعه محصول و به طور همزمان بهره برداری از فناوری

2 - انجام تستهای اولیه، کسب اعتبار و اخذ استاندارد

3 - ... سال بهره برداری رایگان یا با تخفیف

4 - انتهای قرارداد

مثال: ماشین شیردوش که نیاز به امتحان و تاییدیه و شکستن ترس مشتریان محتاط دارد.

 

کارفرمای فعالیت های تحقیقاتی

 • در این حالت حل بخشی از مشکلات سرمایه گذار به فن آفرین واگذار میشود و در مقابل

تضامین لازم اخذ می شود.

1 - ارایه خدمات کلیدی و حل مسایل اساسی سرمایه گذار

2 - انجام تستهای اولیه، کسب اعتبار و اخذ استاندارد

3 - حل بخشی از مشکل سرمایه گذار

4 -انتهای قرارداد

مثال: مانند انجام عملیات سورتینگ محصول یا حفظ و نگهداری مواد اولیه

 

گروه چهارم

مشارکت تجهیزاتی

 

مشارکت غیرنقدی در تامین تجهیزات و خط تولید:

 • در این نوع مشارکت آورده سرمایه گذار، تجهیزات و ابزار ساخت و تولید خواهد بود و

تقسیم منافع بر اساس درصدی از سود و یا بصورت پرداخت اجاره انجام می شود.

1 - استفاده از بخشی از امکانات یا تجهیزات بلااستفاده سرمایه گذار

2 - شروع تولید بدون هزینه ثابت، انتقال تجربه و اخذ استانداردها

3 - مشارکت در سود یا دریافت اجاره

4 - تعیین پایان دوره همکاری در قرارداد و امکان تمدید آن

مثال: تولید یک افزودنی خوراکی با همکاری یک شرکت بزرگ صنایع غذایی

 

گروه پنجم

مشارکت پروژه ای

 

انواع مشارکت های پروژه ای

 • ( BOT (Build-Operate-Transfer ساخت، بهره برداری و واگذاری
 • ( BOO (Build-Own-Operate ساخت، مالکیت و بهره برداری
 • ( BLT (Build-Lease-Transfer ساخت، اجاره و واگذاری

 

گروه ششم

مشارکت داوطلبانه

 

جمع سپاری

سرمایه گذاران افرادی هستند که علاقمندند یک فناوری تکمیل شود تا هم خود از آن بهره مند

شوند و هم بتوانند به عنوان عامل در اجرای فناوری در محدوده زندگی خود مشارکت کنند.

1 - همکاری در تکمیل یکی از ماژولهای فناوری

2 - جلب مشارکت جمع کثیری از افراد و کاهش هزینه تولید و گسترش بازار

3 - همکاری در تکمیل فناوری، همکاری در سفارشی سازی محصول

4 - این قراردادها پایان ندارد.

 • نرم افزار متن باز برای مدیریت زمان

 

مشارکت جمعی-کمک بلاعوض

 • سرمایه گذاران بنا به دلایل اجتماعی، ملی یا مذهبی و یا حتی منافع دراز مدت مادی به

کارآفرین کمک میکنند.

1 - پیشنهادها معمولا از جنس قدردانی، انتشار اسامی خیرین، مشارکت در افتخارات و .. است.

2 - تامین نقدینگی، شهرت و بازارسازی

 3 - ارضا نیازهای اجتماعی و حس مشارکت در توسعه

 4 - قراداد و پایانی وجود ندارد.

مثال: kickstarter, hamijoo, 2nate

 

مشارکت جمعی- خرید سهام

 • عرضه سهام در قالب صندوق پروژه
 • سهام در بازار شرکتهای کوچک و متوسط
 • عرضه سهام در قالب صندوقهای جسورانه

 

سرمایه گذاری جمعی- پیش خرید

 • سرمایه گذاران بنا به دلایل اجتماعی، ملی یا مذهبی و یا حتی منافع دراز مدت مادی به

کارآفرین کمک میکنند. ولی این کمک بلاعوض نیست و در ازا پیش خرید محصولی که

فقط نمونه اولیه دارد انجام میشود.

1 - دریافت اولین نمونه محصولی که تولید خواهد شد.

2 - تامین نقدینگی، شهرت و بازارسازی

3 - ارضا نیازهای اجتماعی، حس مشارکت در توسعه، حس کنجکاوی

4 - قراداد و پایانی وجود ندارد.

مثال: kickstarter

 

سرمایه گذاری جمعی

کمک بلاعوض در ازا یک فعالیت عام المنفعه

 • سرمایه گذاران بنا به دلایل اجتماعی، ملی یا مذهبی و یا حتی منافع دراز مدت مادی به کارآفرین

کمک میکنند. ولی این کمک بلاعوض نیست و در ازا کمکی که میکنند فن آفرین را به یک

فعالیت عام المنفعه مانند آموزش همگانی ترغیب می کنند.

1 - بهره مندی از مزایای فعالیت عام المنفعه

2 - تامین نقدینگی، شهرت و بازارسازی

3 - ارضا نیازهای اجتماعی، حس مشارکت در توسعه، حس کنجکاوی

4 - قراداد و پایانی وجود ندارد.

مثال: بافت فرش برای حرم ائمه و ایجاد اشتغال با درآمد حاصل از کمک خیرین

 

جلب همکاری موسسات خیریه بزرگ

 • در این مدل واحد فناور برای حل یک مشکل اجتماعی راه حل دارد، که ممکن است برای

این مشکل از قبل یک خیریه بزرگ و توانمند بوجود آمده است.

 • جذب کمک بلاعوض، حمایتهای مادی یا معنوی، پیش خرید یا ... انواع مختلف مشارکت با

این موسسات است.

 

 

نکته آخر

 • همواره سعی کنید حداقل دومدل مشارکت تعریف نمایید:
 • یکی برای عامه مردم، نخبگان و دانشجویان
 • یکی برای سرمایه گذاران و بنگاه های بزرگ