هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیند10 روش برای راه اندازی یک شرکت خلاق

10 روش برای راه اندازی یک شرکت خلاق

برای راه اندازی کسب و کار های جدید هواره می بایست فاکتور های مختلفی را در نظر گرفته و ایجاد خلاقیت و نوآوری را در اولویت کار خود قرار هید. این مقوله تأثیر شگرفی بر روند پیشرفت کار شما خواهد داشت. در این مقاله با 10 روش برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در کسب و کار خود آشنا خواهید شد که، تمام این مفاهیم کاربردی بوده و به کارگیری آن ها نتایج بسیار خوبی برای شما خواهد داشت.

3 روش شگفت انگیز برای افزایش خلاقیت

3 روش شگفت انگیز برای افزایش خلاقیت

بر خلاف تصور بسیاری افراد که می پندارند خلاقیت یک ویژگی ذاتی است، بر عکس خلاقیت را یک ویژگی اکتسابی دانسته اند. با بکارگیری روش هایی که در زمینه ی پرورش خلاقیت و ایده پردازی ارائه شده، می توان این ویژگی را در خود تقویت کرده و تأثیر آن را در تمام زمینه ها مشاهده کنید. موضوع قابل توجه این است که، اهمیت داشتن روحیه خلاق در جامعه ی امروزی به حدی است که بسیاری از پژوهشگران تمرکز خود را بر تحقیقات در این زمینه گذاشته اند. این مقاله برگرفته از دستاوردهای ارائه شده ی بسیاری از دانشمندان بوده و برای رسیدن به خلاقیت بالا بسیار کاربردی است.

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق است که، آنها را در اقدام نسبت به بقیه متمایز می سازد. برخی از ویژگی ها به شرایط خاصی وابسته بوده ولی بسیاری از آنها اکتسابی می باشند. پس با شناخت آنها می توان زمینه های خلاقیت را در خود شناخته یا اینکه آنها ایجاد کرده و پرورش دهید. دلیل اهمیت ویژگی خلاقیت این است که، تنها فاکتور محرک برای دستیابی به ایده های جدید و ایجاد دستاوردهای جالب، تنها خلاقیت می باشد. طی مطالعات انجام شده در زمینه ی ویژگی های مشترک افراد خلاق، مواردی استخراج شده و در ادامه شرح داده شده است.