هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشینداستخدام کارمندان باکفایت

استخدام کارمندان باکفایت

یکی از معیارهای مهم در موفقیت کسب و کار، استخدام و همکاری با کارمندان باکفایت و متبحر می باشد. لازمه ی عملکرد صحیح در این زمینه، شناخت روش ها و استراتژی های جامع شناخت منابع انسانی، می باشد. با استفاده از روش های ساخت یافته و مدون می توان این اطمینان حاصل می شود که، افراد مناسبی را برای گروه خود انتخاب نموده اید. در این مقاله سعی بر آن است تا، برخی از این روش ها شرح داده شده که شما را با یک روند استخدامی منطقی آشنا نماید.

مدیریت پرسنل و کارمندان

مدیریت پرسنل و کارمندان

امروزه اهمیت مسئله ی مدیریت در تمام عرصه ها بر کسی پوشیده نیست. در راه اندازی کسب و کار، مدیریت صحیح نقش ویژه ای در موفقیت شما خواهد داشت. برای تبدیل شدن به مدیری موفق می بایست، همواره با پیشرفت مهارت های مدیریتی اطلاعات خود را به روز نگه داشته و مهارت های خود را تقویت نمایید. به یاد داشته باشید که مدیریت صحیح، سازمان شما را به مجموعه ای موفق مبدل خواهد کرد. در این مقاله برخی از مهارت های مدیریتی ارائه شده که، بهره گیری از آن ها شما را در بهبود الگوهای مدیریتی یاری می نماید.

اهمیت داشتن استراتژی سیاست ها و عملیات منابع انسانی

اهمیت داشتن استراتژی سیاست ها و عملیات منابع انسانی

نکته ی حائز اهمیت در شکل گیری تعاملات صحیح میان کارمندان، ایجاد استراتژی و قالبی از سیاست ها و عملیات مناسب جهت بکارگیری در زمینه ی منابع انسانی، می باشد. بدون در نظر گرفتن چنین برنامه ای، قطعاً روابط میان کارفرمایان و کارکنان به خوبی شکل نگرفته و به دنبال آن مشکلات عدیده ای رخ خواهد داد. به همین منظور در این مقاله اهمیت این مسئله به وضوح شرح داده شده تا بتواند، دید روشنی را به صاحبان کسب و کار درباره ای اهمیت به داشتن برنامه ی مشخص، ببخشد.