هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندچگونه هوش مالی خود را افزایش دهید؟

چگونه هوش مالی خود را افزایش دهید؟

امروزه اهمیت مهارت مدیریت مالی روز به روز بیشتر به چشم می خورد. از زندگی شخصی گرفته تا راه اندازی کسب و کار، نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دارد. هوش مالی یکی از مسائلی است که در کسب موفقیت اهمیت بسیاری زیادی دارد. پس می بایست به این موضوع توجه کرده و با استفاده از زوش ها و مهارت های مدیریتی خود در زمینه مالی به بهترین شکل عمل نموده و ضمانت رسیدن به هدف را برای خود ایجاد نمایید.

ملاک های هوش مالی

ملاک های هوش مالی

امروزه اهمیت مهارت های مدیریت مالی در هر زمینه، برای همگان مشخص شده است. با آگاهی از تکنیک های مختلف و افزایش هوش مالی می توانید روز به روز بر ثروت خود افزوده و به هدف های مالی دست یابید. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، برنامه ریزی و مدیریت سرمایه است. با بکارگیری روش های مؤثر می توانید تمام اقدامات مالی خود را بررسی کرده، برای تک تک آنها برنامه ی مشخصی داشته باشید.

7 عادت مالی کارآفرینان موفق

7 عادت مالی کارآفرینان موفق

همواره توجه داشته باشید که قبل از راه اندازی کسب و کار جدید خود، از روش های کارآفرینان موفق و عادت های آنها در هر زمینه ای الگوبرداری کرده و برنامه ی منطقی برای خود در نظر داشته باشید. از آنجایی که مسائل مالی هیچ گاه جدا از کسب و کار نیستند، پس لازم است که، در زمینه ی عادات و روش های مالی کارآفرینان موفق نیز آگاهی لازم را کسب نموده و در برنامه ی کاری خود از آنها استفاده نمایید. در ادامه 7 عادت کارآفرینان موفق شرح داده شده تا با بهره گیری از آنها به الگویی برای موفقیت کسب و کار خود دست یابید.

قانون 20/80

قانون 20/80

ویلفردوپارتو،اقتصاد دان ایتالیایی ،درسال 1895 به این نتیجه رسید که جامعه بشری را می توان به دو گروه تقسیم کرد.یکی از این گروه ها گروه افراد موثرو انگشت شماروگروه دیگر نیز گروه افراد معمولی وپر جمعیت است .او پی برد،در هر جامعه ای ، بیست درصد مردم ،که عضو گروه افراد مؤثروانگشت شمار هستند ،مالک وکنترل کننده ی هشتاد درصد ثروت جامعه محسوب می شوند؛در حالی که بیست درصد ثروت باقی مانده در میان هشتاد درصد افرادی تقسیم می شود که عضو گروه افراد معمولی وپر جمعیت هستند.