هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندتفاوت مدیریت و رهبری

تفاوت مدیریت و رهبری

بسیاری می پندارند که مقوله ی مدیریت و رهبری دارای یک مفهوم بوده و هر دو یک کار را انجام می دهند درصورتیکه، این دو مفهوم با هم تفاوت بسیاری دارد. رهبری و مدیریت دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده که آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد. به طور کلی مدیر خودش ناظر بر همه ی کارهاست و وظایف افراد را مشخص می نماید ولی رهبر خودش را درکنار افراد قرار داده و با جذب آنها به سوی خود به راهبری می پردازند.

روش هایی  برای بهبود مهارت های مدیریتی

روش هایی  برای بهبود مهارت های مدیریتی

توانایی و ویژگی های رهبر موفق تا حدودی ذاتی است، اما همه می‌توانند یاد بگیرند که چگونه رهبری موفق و اثربخش باشند. همه‌ی ما می‌دانیم امروزه دنیای تجارت به سرعت در حال تغییر است، بنابراین افراد و سازمان‌ها باید همگام با این تغییرات پیش روند. رهبران بزرگ این تغییرات را می‌بینند و با توجه به این تغییرات سازمان خود را به سویی پیش می‌برند که در مسیر درست قرار گیرد. لازمه ی هدایت و مدیریت سازمانی، کسب مهارت های مدیریتی و یا تقویت آنها است.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

یکی از مسائل مهم در زمینه ی مدیریت کسب و کار، توجه به خطرات احتمالی و ریسک های پیش رو می باشد. بدون در نظر گرفتن این موارد ممکن است علاوه بر از بین رفتن کسب و کار، متحمل خسارت های مالی سنگینی شوید. بنابراین روش منطقی این است که، قبل از راه اندازی کسب و کار خود، ابتدا تمام احتمال های وقوع خطرات را بررسی کرده و برای هر کدام از آنها چاره جویی نمایید. به طور کلی می بایست در این زمینه طرحی را ایجاد کرده و برنامه ای درنظر داشته باشید. در ادامه مواردی برای کمک به ارزیابی خطرات ارائه شده تا با استفاده از آنها بتوانید طرحی در این زمینه ایجاد نمایید.