هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندسرمایه گذاری همانند میلیونر ها

سرمایه گذاری همانند میلیونر ها

آیا تا به حال به این مسئله دقت کرده اید که سرمایه ی خود را از چه طریقی به دست آورده یا آن را در چه قسمتی خرج می نمایید. برخلاف باور بسیاری از مردم، میلیونر ها ثروت خود را از راه های بیهوده و با تکیه بر شانس، به دست نیاورده اند بلکه، آن ها از روشهای هوشمندانه ای برای سرمایه گذاری های خود بهره می برند. برای میلیونر شدن تنها کافیست اطلاعات خود را در زمینه ی راه های سرمایه گذاری افزایش داده و از روش های استراتژیک استفاده نمایید. در این مقاله با الگوبرداری از روش کسب درآمد میلیونر ها و ثروتمندان، نکاتی درمورد سرمایه گذاری و افزایش ثروت ارائه شده اس

ده مورد جلوگیری از بدترین اشتباهات سرمایه گذاران

ده مورد جلوگیری از بدترین اشتباهات سرمایه گذاران

سرمایه گذاری در هر زمینه ای، نیازمند بکار گیری روش های مختص خود می باشد. لازم به ذکر است که، بروز اشتباهات بزرگ در این زمینه می تواند، خسارات جبران ناپذیری را به شما وارد سازد. پس با کسب آگاهی از روش های جلوگیری از بروز اشتباهات رایج، کسب سود از سرمایه گذاری خود را تضمین نمایید. در ادامه ده مورد از روش های کاربردی برای جلوگیری از اشتباهات سرمایه گذاران بی تجربه و مبتدی ارائه شده است.

استراتژی های سرمایه گذاری

استراتژی های سرمایه گذاری

به مجموعه های از رفتار ها ، فرآیندها و قوانین که سرمایه گذار را به سمت بهترین سرمایه گذاری هدایت میکند استراتژی های سرمایه گذاری میگویند . فاکتورهای مختلفی در به کار گیری استراتژِی های سرمایه گذاری نقش دارند مانند اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، آستانه ریسک پذیری و اهداف شخصی سرمایه گذار. در ادامه ده مورد از استراتژی های سرمایه گذاری شرح داده شده است.

بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه هاي سرمایه گذاري در اقتصاد ایران

بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه هاي سرمایه گذاري در اقتصاد ایران

یکی از متغیرهاي مؤثر در تصمیمگیري براي سرمایه گذاري نرخ ارز میباشد. نوسانات و تغییرات مداوم نرخ ارز در طول زمان در شکل گیري انتظارات سرمایه گذارن تأثیر به سزایی دارد و با ایجاد ابهام در خصوص قیمتهاي آتی کالاها و خدمات، سرمایه گذاران را در شرایط عدم اطمینان قرار میدهد. بر این اساس، نوسانات نرخ ارز در طول زمان به ایجاد نوعی مخاطره و عدم اطمینان میانجامد و از این طریق باعث کاهش سرمایهگذاري میگردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاري در 1357 است. بدین منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی از طریق الگوي -