هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندمفاهیم تجارت الکترونیک

مفاهیم تجارت الکترونیک

به طور کلی مفهوم تجارت الکترونیک، انجام هر گونه معاملات در بستر اینترنت می باشد. با توجه به عصر حاضر، اکثر صاحبان کسب و کارهای جدید، گرایش شدیدی به راه اندازی کسب و کار های اینترنتی و ورود به عرصه ی تجارت الکترونیک دارند. از این رو با بررسی جوانب مختلف و مفاهیم مربوطه می توانید علاوه بر بروز رسانی اطلاعات خود، از آنها در زمینه ی پیشرفت کسب و کارهای اینترنتی بهره ببرید. در ادامه مباحثی درباره ی تجارت الکترونیک شرح داده شده است.

آینده ی تجارت الکترونیک

آینده ی تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک دارای امکانات گسترده ای است که، شناخت آنها نیاز به تحقیق و مطالعه در این زمینه خواهد داشت. شناخت این امکانات برای شروع راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. با استفاده از روش های نوین می توانید در عرصه ی تجارت الکترونیک موفقیت های چشمگیری برای خود به ارمغان آورید. در ادامه درمورد روند این تجارت در آینده بحث خواهد شد.

بررسي عوامل موثر بر اعتماد  مشتري در موفقیت تجارت الکترونيک

بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در موفقیت تجارت الکترونيک

چکیده ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوریهای ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به کسب و کار و تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند. این سازمانها، فرصتهایی را فراهم می کنند تا منابع و مهارتهایی را که به تنهایی توسط افراد آن سازمان، قابل دستیابی نیستند از طریق منابع بیرون سازمان در دسترس قرار گیرند و طبق تعریف، انجام الکترونیکی کسب و کار است که فرصتها و مزیتهای فراوانی را در اختیار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان می گذارد. دغدغه و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از این که چه رابطه ای بین ابعاد اعتماد و م