هر آنکه رنگ ما بگیرد به عرش کبریا نشیندبرندینگ

برندینگ

برندینگ یکی از مهمترین مسائل راه اندازی کسب و کار و انجام بازاریابی برای آن است. انتخاب یک استراتژی صحیح برندینگ و به کارگیری آن، می تواند محصولات و خدمات شما را به درستی تبلیغ نموده و بسیاری را به خرید آن ترغیب نماید. استراتژی برندینگ، شامل مواردی برای چگونگی انتخاب نام تجاری مناسب، استفاده از آن برای شرکت در بازار رقابت و چگونگی متمایز ساختن کسب و کار شما می باشد. در ادامه می توانید با برخی از این موارد آشنا شده و آنها را در راستای فعالیتهای کارآفرینی خود به کار گیرید.

رنگ مناسب برند شما

رنگ مناسب برند شما

یکی از مسائلی که در برندسازی مورد توجه بسیاری از صاحبان کسب و کار قرار گرفته، رنگ برند مورد نظر است. روانشناسی رنگ ها موضوعات جالبی را در مورد تأثیر رنگ های مختلف بر بیننده، عنوان می نماید. آگاهی از تمام جزئیات رنگ ها امر دشواری است. طبق تحقیقات به عمل آمده یکی از عواملی که می تواند بر برندسازی مؤثر تأثیرگذار باشد، انتخاب رنگ مناسب با کسب و کار می باشد. در اینجا سعی داریم تا با ارائه ی برخی از ویژگی های رنگ های مرسوم، شما را با آن ها آشنا کرده و در مسئله ی برندینگ یاری نماییم.

روانشناسی برند سازی: 3 چیزی که بازاریاب ها باید بدانند

روانشناسی برند سازی: 3 چیزی که بازاریاب ها باید بدانند

آگاهی از فاکتور های مؤثر روانشناسی در زمینه ی برند سازی یکی از عوامل مهم در راه اندازی یک کسب و کار موفق است. شناخت روند رفتاری مشتری، و کسب نیاز های آن، می تواند شما را در طراحی نام تجاری خود یاری نموده و با بکارگیری عوامل مناسب شما در موفقیت هر چه بیشتر یاری دهد. برندینگ یا همان برند سازی صرفاً انتخاب نام مناسب و تصویر نیست بلکه، مهم روش های بکارگیری در جلب توجه و ایجاد حس ترغیب در مشتری می باشد.

تاثیر جهانی سازی برند ادراک شده و ارزش نماد محلی برند

تاثیر جهانی سازی برند ادراک شده و ارزش نماد محلی برند

افزایش رقابت بین برندهای جهانی و محلی نه تنها در کشورهای توسعه یافته )مثل ژاپن( بلکه در کشورهایی با اقتصاد صنعتی شده نوپا )مثل کره و مکزیک ( و کشورهای در حال صنعتی شدن مانند ایران هم بوجود آمده است.از طرفی در بازارهای چند ملیتی امروزی،برای بازاریابان درک این موضوع که مصرف کنندگان چگونه انتخاب می کنند و چرا برخی مصرف کنندگان برندهای جهانی را به برندهای محلی ترجیح می دهند،مهم است.هدف مطالعه حاضر،بررسی تاثیرگذاری جهانی سازی برند ادراک شده وارزش نماد محلی برقصد خرید مصرف کننده به واسطه کیفیت ادراک شده وپرستیژ برند ونقش تعدیلگرنژاد پرستی مصرف کن